Juist in deze economische moeilijke tijd biedt samenwerking tussen ondernemingen genoeg kansen. Samenwerking, van projectbasis tot een fusie, maakt uitwisseling van elkaars kennis en ervaring mogelijk, maar ook het kunnen uitvoeren van grotere en uitdagender projecten, het biedt daarnaast schaalvoordelen omtrent het werkgebied, inkoop en productie, evenals bijvoorbeeld het samenvoegen van de bedrijfshuisvesting.

Hoe pakt u een strategische samenwerking aan?
Samenwerking spreekt nog weinig bouwondernemers aan. Vragen die veel voorkomen zijn: hoe kan ik samenwerken met mijn directe concurrenten? Schaadt dit niet mijn bedrijfsimago? Is de ander wel te vertrouwen?

Uiteraard is het van belang dat u een samenwerking stapsgewijs aanpakt:
Stap 1:
Nadat u definitief heeft besloten een samenwerking met een collega ondernemer aan te willen
gaan en daarbij uw doelstelling helder hebt geformuleerd.
Stap 2:
Inventariseert u met welke bedrijven u zou willen samenwerken.
Stap 3:
Aan de hand van de gesprekken met de betreffende ondernemers kunt u bepalen of de ideeën en doelstellingen overeenkomen en de interesse voldoende bij het andere bedrijf aanwezig is, is er sprake van een win-win situatie?
Stap 4:
Ten slotte maakt u samen met uw samenwerkingspartner een helder plan voor de toekomst, waarin duidelijk alle afspraken zijn vastgelegd. Het uitgangspunt hierbij is dat 1 plus 1 meer is dan de som der delen.

Uw mening?
Wij zijn benieuwd hoe u denkt over een samenwerking met een ander bedrijf of wellicht kunt u uw
ervaringen hierin met ons delen.